O nama

Misija

EkoUrban je nevladina, neprofitabilna organizacija koja je locirana na teritoriji grada Beograda, opštine Stari Grad. Misija organizacije je širenje svesti o značaju zaštite životne sredine. Organizacija to čini udruživanjem stručnjaka i volontera radi edukacije lokalne zajednice i rešavanjem aktuelnih pitanja.

Vizija

Statutarne aktivnosti Udruženja građana „EkoUrban“ čine osnov ostvarenja vizije i razlog osnivanja, a to su:

1. Organizuje samostalno ili sa drugim organizacijama programe, seminare, edukacije, manifestacije, sajmove i dr. koji na direktan način utiču na poboljšanje ekoloških uslova života, održivog turizma i očuvanja kulturne baštine Srbije i učestvuje u istim.

2.  Propagira i realizuje, naročito među mladima, aktivnosti koje doprinose njihovom mentalnom i fizičkom razvoju, u domenu razvijanja zdravih životnih navika.

3. Širi znanja građana o istoriji i kulturi Srbije i Evrope.

4. Organizuje aktivnosti radi promovisanja ciljeva udruženja.

Ciljevi

- Zalaganje za zaštitu i očuvanje životne sredine u Srbiji

- Zalaganje za održivi turizam i očuvanje kulturne baštine Srbije i njihova promocija

- Edukacija građana o značaju čuvanja i zaštite životne sredine, održivog-ekološkog turizma i kulturne baštine Srbije

- Zalaganje za aktivnosti koje doprinose mentalnom i fizičkom razvoju građana, naročito mladih, u domenu razvijanja zdravih životnih navika

- Zalaganje za usvajanje pravih vrednosti građana, naročito mladih, posebno iz oblasti ekologije, istorije i kulture Srbije i Evrope

-Zalaganje za efikasno propagiranje, prezentaciju i rešavanje ekoloških problema, kao i problema iz oblasti vezanih za unapređenje kvaliteta života građana Srbije

kesa-mala

Upravni odbor

Predsednik Vojislav Živković

Član Marija Srdić

Član Srđan Aleksić

Član Uroš Čuljković

Član Aleksandar Pejčić

Kreativni tim

Direktor Marija Srdić

Član Ivan Naumovski

Savet za ekologiju i ekološki turizam

mr Svetlana Zrilić

Rajan Janković, doktor veterine

Katarina Radosavljević, dipl. biolog

dr Suzana Dimitrijević-Branković, docent tehnološko-metalurškog fakulteta iz Beograda

Tijana Vlahović, dipl. biolog

Gorana Rendulić, dipl. biolog

Anita Šarka, dipl. biolog

prof. dr Jordan Aleksić

Član Dubravka Danilović

prof. dr Gordana Dražić