Saradnja

Saradnja

Sarađujemo sa mnogim organizacijama, među kojima su:

adfor

Aktivni dečiji forum

futura

Fakultet za
primenjenu ekologiju
„Futura“

ibn

Studio Ibn

horizonti

Beogradski horizonti

studentska

Studentska udruga
Šumarskog fakulteta
u Zagrebu

unija

Unija ekologa Uneco

Poziv na saradnju

Pozivamo sve pojedince, organizacije, medije, državne ustanove, stručnjake, javne ličnosti i druge da nam se pridruže u zajedničkim akcijama i kampanjama radi ostvarenja zajedničog cilja, a to je očuvanje životne sredine svih nas.

Ukoliko želite kao fizičko ili pravno lice da donirate našu organizaciju, kako bi na jedan od načina doprineli rešavanju problema kojima se naša organizacija bavi kroz konkretne akcije i kampanje, kreirali imidž svoje firme na pravi način (naravno, ukoliko ispunjavate ekološke standarde) i uspostavili saradnju sa nama, to možete učniti na žiro račun br. 160-270123-45, PIB 104791665.

Način realizacije doniranih sredstava će Vam u svakom trenutku biti na uvidu.